Pozbawienie praw publicznych - strona 10

Władza rodzicielska, opieka i kuratela

 • Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)
 • Anna Ochocka-Kaliciak
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3206

. Nie może być ustanowiona opiekunem osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw...

Wykład - Demokracja pośrednia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

ubezwłasnowolnionych i osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych lub konkretnie...

Ustanie stosunku pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

: - prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa do wykonywania zawodu - prawomocnego...

Prawo karne skarbowe-opracowanie3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1071

wiadomości; 7) pozbawienie praw publicznych; 8) środki związane z poddaniem sprawcy próbie: a) warunkowe...

Prawo karne - podstawy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

: -pozbawienie praw publicznych -zakaz wykonywania zawodu -obowiązek naprawienia szkody -podanie wyroku...