Powinowactwo elektronowe - strona 4

Podział żywności - klasyfikacje

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1288

związków wykazujących powinowactwo elektronowe, np. tlenu, heksa-floalu, siarki, tlenku azotu...

Chemia - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1862

to: tlenek żelazowy Portlandyt to: krystaliczna postać wodorotlenku wapnia Powinowactwo elektronowe (Ep...

Cząstki elementarne

 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2107

. - POWINOWACTWO ELEKTRONOWE - En jaką uzyskuje się z przyłączenia elektronu do atomu - ELEKTROUJEMNOŚĆ - zdolność...

Chemia budowlana - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1568

to: tlenek żelazowy 230 Portlandyt to: krystaliczna postać wodorotlenku wapnia 10 Powinowactwo elektronowe...

Technologie informacyjne - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

jonizacyjny i niskie powinowactwo elektronowe; l. maj niezbyt wysoki potencjał jonizacyjny i niezbyt wysokie...

Chemia instrumentalna - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. biol. Krystyna Trzepietowska-Stępień
 • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2793

prądu płynącego w komorze jonizacyjnej po wprowadzeniu do niej subst. o dużym powinowactwie elektronowym...

Chemia nieorganiczna - komplet materiałów

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 2100
Wyświetleń: 7091

...Słabe elektrolity często występują w roztworach zawierających elektrolity mocne dysponujące identycznym (wspólnym) jonem: słaby kwas HA z mocnym kwasem, np. HCl, lub z własną solą, np. NaA; słaba zasada BOH z mocną zasadą, np. KOH, lub z własną sólą, np. BCl. Obecność elektrolitu mocnego ...

Pytania z chemii - nieopacowane

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071

1. Powinowactwo elektronowe (Ep) może być zdefiniowane następująco: a) Ep = re{-}, r - promień...