Postrzeżenie - strona 14

Filozofia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

nabywamy na dwóch drogach: 1) doświadczając rzeczy zewnętrznych (postrzeżenia) i 2) doświadczając samych...

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Filozofia
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 11893

. Twierdził, że poznanie jest względne, skoro opiera się na postrzeżeniach, gdyż postrzeżenia tej samej rzeczy...

Kontratypy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

- w miejscu lub w taki sposób, że wypowiedź zniesławiająca może być postrzeżona przez niedający się określić...

Husser - fiasko filozofii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

się jednak niepostrzeżenie własną naiwnością, przeznaczeniem jej będzie dopiero poszukiwanie rozstrzygającej idei filozofii...

Kultura masy i typy homogenizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854

i w sposób nie postrzeżony ale nie mniej skuteczny kształtuje postawy i opinie społeczne zestaw cech KM urzeczowienie...

Witalizm Bergsona

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1897

: on bowiem nie tylko wytwarza myśli, ale także kieruje postrzeżeniami. Bergson twierdził, że nie jesteśmy zmuszeni do opierania...

Nowe prądy w niemieckiej pedagogice

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1617

w ten sposób ku dziecku zrozumienie i poznanie, wewnętrzne jego postrzeżenie. Dalej niech matka, polecając dodawać...

Mysliciele o wychowaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1603

pracę naukową: Program postrzeżeń psychologiczno - wychowawczych nad dzieckiem od urodzenia do 20...