Nowe prądy w niemieckiej pedagogice

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowe prądy w niemieckiej pedagogice - strona 1 Nowe prądy w niemieckiej pedagogice - strona 2 Nowe prądy w niemieckiej pedagogice - strona 3

Fragment notatki:

ZAJĘCIA 7 - NOWE PRĄDY W NIEMIECKIEJ PEDAGOGICE XIX WIEKU: DIESTERWEG I FROEBEL - WOŁOSZYN: 1. Fryderyk Frobel o znaczeniu zabawy: Jest to wywód o znaczeniu zabawy w rozwoju psychicznym dziecka i o sposobach wyzyskiwania popędu ku zabawie. Pochodzi z głównego dzieła Frobla Wychowanie człowieka; Zabawa, gra - to najwyższy stopień rozwoju dziecka, rozwoju człowieka w tym czasie; jest to bowiem swoboda, aktywne ujawnienie wnętrza, płynące z konieczności i potrzeby tegoż wnętrza. Zabawa jest najczystszym duchowym punktem człowieka na tym stopniu i jest zarazem wzorem i naśladownictwem całego życia ludzkiego, wewnętrznego, utajonego życia przyrody w człowieku i we wszystkich tworach; dlatego też rodzi radość, wolność i zadowolenie. W niej tkwią i z niej tryskają źródła wszelkiego dobra; dziecię, które bawi się dzielnie, samorzutnie, spokojnie i wytrwale, wytrwale aż do fizycznego znużenia, wyrośnie z pewnością na dzielnego, spokojnego, wytrwałego człowieka, pracującego gorliwie i z poświęceniem dla dobra bliźnich i swojego własnego.
Rodzice muszą pielęgnować zabawę, podsycać ją - dla spokojnego, przenikliwego spojrzenia prawdziwego znawcy ludzi, samorzutne zabawy dziecka w tym okresie odsłaniają przyszłe jego życie wewnętrzne. Całe przyszłe życie człowieka aż do kresu, kiedy z niego odchodzi, ma swe źródło w tym okresie, czy to przyszłe życie będzie jasne czy smętne, łagodne czy szumiące, burzliwe czy stateczne, robocze czy leniwe itp. Przyszły jego stosunek do ojca i matki, do rodziny i rodzeństwa, do społeczeństwa i ludzi, do przyrody i Boga, zależny jest, odpowiednio do wrodzonych i naturalnych skłonności dziecka, szczególnie od sposobu życia w tym wieku.
Aby dziecko w tym okresie mogło duchowo i fizycznie poruszać się swobodnie i nieskrępowanie, aby mogło bawić się, rozwijać i kształtować, niech odzież jego nie będzie ani zesznurowana, ani gniotąca, ani też krępująca; ponieważ odzież taka i ducha ludzkiego zesznuruje, zgniecie i skrępuje. Odzież, jej forma, barwa i kształt niech nie będą nigdy celem same w sobie, gdyż wcześnie dziecko uczynią powierzchownym i próżnym, zrobią zeń laleczkę zamiast dziecka, marionetkę zamiast człowieka.
Ważny jest sposób mile zabawiającej i żartującej matki, by dziecku dać poznać członki, których samo nie może zobaczyć, nie może zaobserwować, jak nos, uszy, język, zęby. To instynkt i miłość macierzyńska zbliża stopniowo do dziecka jego mały otaczający go światek.
W dziecku tkwi coś, co należy wcześnie rozwijać, jeżeli ma się dodatnio rozwinąć.
Wielokrotnie nowy świat wyrasta dla dziecka dorastającego lat chłopięcych przez pochwycenie i przedstawi e nie otoczenia w liniach , nie tylko dlatego, że umie przedstawić sobie otoczenie w pomniejszeniu, zatem łatwiej uchwytny dla oczu i jego zmysłów, nie tylko dlatego, że to, co ma w pamięci lub co sobie nowego skojarzyło i w sobie więzi, umie przedstawić poza sobą samym; ale dlatego, że znajomość nowego niewidzialnego świata, świata sił, zapuszcza tu swoje delikatne włókienka i korzenie.

(…)

… ma swoją pierwszą przyczynę w prawie warunkującym kształt kuli, w prawie kulistości, ma przyczynę swą w dążeniu tkwiącym w istocie tej siły, aby kulistą istotę siły, istotę kuli objawić na materii i przez materię w wszelki możliwy swoisty sposób, we wszystkich możliwych swoistych formach i postaciach, w mnogości i związkach.
2. Poglądy pedagogiczne Adolfa Diesterwega:
Jego głównym dziełem pedagogicznym…
… wszystkich uczniów, gdy idzie o metody nauczania. Jednak nie wszyscy mogą i powinni stać się tym samym i to samo czynić;
- w jeszcze większym stopniu należy uwzględniać indywidualność, gdy chodzi o materiał nauczania, zarówno o ilość poszczególnych przedmiotów, jak i ich jakość. Niesłusznie wymaga się, aby wszyscy uczniowie uczyli się i czynili w tym samym przedmiocie jednakowe postępy. Nie należy wymagać…
… elementarne przenigdy, jak w ogóle żadne nauczanie kształcące;
Nauczaj nie naukowo, lecz elementarnie:
- każde nauczanie kształcące kroczy drogą elementarną, a metodę nazywamy elementarną, ponieważ dzięki niej ujmuje się i rozwija uzdolnienia u samych ich podstaw. Metoda naukowa jest całkowicie przeciwstawna metodzie elementarnej; punkt wyjścia jednej jest punktem dojścia drugiej i odwrotnie;
- nauczyciel…
… się uczniowi naukę w chwili, w której ją pobiera, budzi się w nim do materiału nauczania wstręt, do którego zwalczania często długie życie nie jest wystarczająco długie; jeżeli popełni się błędy przeciw drugiej zasadzie, to doprowadza się do tego, że uczeń później z pogardą będzie wspominał lata szkolne, szkołę i nauczyciela;
Ucz poglądowo:
- jest to główna zasada nowożytnego nauczania, zasada nauczania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz