Postępowanie upadłościowe - strona 5

Księgi Rachunkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1358

lub postępowania upadłościowego w stosunku do jednostki prowadzenie - dokonywanie zapisów operacji gospodarczych...

Pełny cykl rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2149

lub postępowania upadłościowego w stosunku do jednostki prowadzenie - dokonywanie zapisów operacji gospodarczych...

Spółki - pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

majątkiem upadłego dokonuje sprzedaży majątku upadłego umarza postępowanie upadłościowe 1. W postępowaniu...

Zawieszenie postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

z siedzibą sądu, Jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a spór dotyczy...

Działy w rejestrze przedsiębiorców

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

dłużnika w postępowaniu upadłościowym (hipoteka i zastaw). DZIAŁ V - zamieszcza się wzmiankę o powołaniu...

Podział funduszów masy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

stwier­dza zakończenie postępowania upadłościowego. Postanowienie takie ogłaszane jest w Monitorze Sądowym...

Prawo handlowe - postępowanie naprawcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

w postę­powaniu naprawczym lub upadłościowym, lub przeciw któremu przeprowadzono postępowanie upadłościowe...