Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 60

Wykład - System prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

postępowania administracyjnego, w oparciu o który działają organy administracji.   prawo finansowe - zespół...

Opracowanie zagadnień z prawa konstytucyjnego

 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 • prof. dr hab. Lesław Kański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4830

postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną...

Sądy szczególne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

rodzaj sądów administracyjnych. Przedwojenne sądy pracy zostały zlikwidowane a sprawy z zakresu prawa...

Prokuratura i jej organy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1463

z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich...

Nadzór nad działalnością powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

do wniesienia skargi albo z dniem oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd. Postępowanie sądowe, o którym mowa...

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

się, że postępowanie administracyjne w mniejszym stopniu chroni prawa obywatela, niż sądowe. Dlatego istnieje trend...

Prawo do słusznego procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

krąg przedmiotowo - podmiotowy bardzo szeroki dotyczy skargi na postępowanie sądowe - więc nie dotyczy...

Prawo rzymskie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2170

, które przewidywane były w obowiązujących ustawach. Stąd wąski zakres jego zastosowania. Postępowanie w obu fazach...