Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 27

Uznanie administracyjne

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1351

sądowo-administracyjną. Oznacza to, że sądowa kontrola tego rodzaju orzeczeń obejmuje samo postępowanie...

Wieloznaczność terminu "prawo".

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2814

postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Konstytucja, regulamin Sejmu i Senatu) Drugi...

Katalog podmiotów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

może żądać: Wszczęcia postępowania administracyjnego (organizacja może żądać wszczęcia w sytuacji gdy przepis...

Zawieszenie postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

17. Zawieszenie postępowania administracyjnego Zawieszenie postępowania ( w postępowaniu...

Powództwa przciwegzekucyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

dla rozstrzygnięcia sprawy, których nie przedstawiła w postępowaniu administracyjnym, mimo że mogła je powołać...