Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 151

Wykład - Funkcje prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

niezależnie od tego, czy osoba pokrzywdzona zwróciła się z wnioskiem o wszczęcie postępowania - Ścigane...

Normy prawne: podział. definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

(zasada postępowania) ustanowiona lub uznana i chroniona przez państwo.   Norma prawna różni...

Przebieg dochodzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

przysługują również osobom nie będącym stronami. W czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym...

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym. Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom...

Definicja prawa handlowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

dokonuje się w sądowym postępowaniu rejestrowym. Rejestry z reguły są jawne. Jawność formalna polega...

Hipoteka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1169

się w sumie hipoteki roszczenia o odsetki, przynane koszty postępowania i inne koszty uboczne" Muszą...