Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 71

Ksiega elblaska - Prawo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1925

8.Charakterystyka Księgi Elbląskiej. Postępowanie sądowe wg Księgi Elbląskiej. KSIĘGA ELBLĄSKA...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 12

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

i instytucje ograniczające poznanie prawdy w postępowaniu: domniemania prawne zasada res iudicata pro veritate...

Dostęp do informacji publicznej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Grażyna Szoper
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197

postępowania administracyjnego, ale ustanawia wyjątki: odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni...

Proces sądowy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Dobrzeniecki
  • Teoria prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1351

zasadę fair trial rozumiano jako odnoszącą się tylko do postępowania sądowego -obecnie rozciąga...