Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 71

Ksiega elblaska - Prawo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1988

8.Charakterystyka Księgi Elbląskiej. Postępowanie sądowe wg Księgi Elbląskiej. KSIĘGA ELBLĄSKA...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 12

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

i instytucje ograniczające poznanie prawdy w postępowaniu: domniemania prawne zasada res iudicata pro veritate...

Dostęp do informacji publicznej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Grażyna Szoper
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1456

postępowania administracyjnego, ale ustanawia wyjątki: odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni...

Proces sądowy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Dobrzeniecki
  • Teoria prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386

zasadę fair trial rozumiano jako odnoszącą się tylko do postępowania sądowego -obecnie rozciąga...