Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 36

System organów ochrony prawnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Wysoczyńska
 • System organów ochrony prawnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2590

nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, 4) pracy (sąd pracy) - do spraw...

Koszty postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia kończącego postępowanie Obowiązek poniesienia kosztów sądowych...

Czynności procesowe- techniczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

postępowania sądowego. W sprawach szczególnie pilnych możliwe jest wezwanie telegraficzne, telefoniczne...

Przesłanki - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

poszukiwania ochrony sądowej. Zaistnienie takich przesłanek nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania...

Prawo administracyjne - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Józef Filipek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1561

gałęzi prawa. Prawo procesowe: W obliczu prawa procesowego regulującego postępowania sądowo-adm mamy...