Przesłanki - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki - omówienie - strona 1 Przesłanki - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

PRZESŁANKI.
Są to te okoliczności, których zaistnienie(pozytywnych) lub nie zaistnienie(negatywnych) warunkuje dopuszczalność wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowania oraz prawidłowość czynności procesowych.
Materiale - te okoliczności, które wg prawa materialnego warunkują dopuszczalność poszukiwania ochrony sądowej. Zaistnienie takich przesłanek nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania ale jest przeszkodą do udzielenia przez Sąd ochrony.
Powoduje to oddalenie powództwa, tzn. sąd odmówi udzielenia ochrony po rozpoznaniu pozwu.
Formalne - procesowe, ich zaistnienie lub brak powoduje odrzucenie powództwa czyli nierozpoznawanie pozwu.
FORMALNE DZIELĄ SIĘ NA: Bezwzględne:
decydują o ważności procesu
ich zaistnienie lub brak powoduje bezwzględną niedopuszczalność zarówno wszczęcia procesu jak i rozpoznania sprawy co do istoty.
wszczęcie rozstrzygnięcie okoliczności te nie mogą być zmienione przez czynność prawną ani sądu ani stron
ich wspólną cechę stanowi, że sąd je bierze pod uwagę z urzędu w każdym stanie sprawy
POZYTYWNE:
dopuszczalność drogi sądowej(379 pkt 1)
jurysdykcja krajowa(1099)
zdolność sądowa strony(379 pkt 2
zdolność procesowa strony(pkt2), jeżeli strona jej nie posiada musi mieć przedstawiciela ustawowego w procesie, jeżeli strona jest osobą prawną musi działać jej organ
gdy strona działa przez pełnomocnika musi być należycie umocowany (pkt2)
NEGATYWNE:
zawisłość sprawy(379 pkt 3)
res iudicata(pkt 3)
skład sądu sprzeczny z prawem(pkt 4)
gdy Sąd Rejonowy orzekł w sprawie należącej do właściwości Sądu Okręgowego.(pkt 6)
WZGLĘDNE
decydują o prawidłowości procesu
ich zaistnienie lub brak powodują wprawdzie niedopuszczalność rozstrzygnięcia sprawy co do istoty ale nie stoją na przeszkodzie wszczęciu postępowania
wszczęcie rozstrzygnięcie
mogą być konwalidowane w toku postępowania
wszczęcie rozstrzygnięcie
konwalidacja
POZYTYWNE:
właściwy tryb postępowania - 200, 201
właściwość sądu - z wyjątkiem art.376 pkt 6
NEGATYWNE:
zapis na sąd polubowny(199&1 pkt 4)
immunitet dyplomatyczny pozwanego
nie wniesienie przez powoda - cudzoziemca - kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu (art.1119)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz