Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 15

Jawność informacji o środowisku

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

publicznej 2) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym...

Cechy spraw gospodarczych.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

jest zwolniony od wnoszenia opłaty sądowej i zwrotu kosztów postępowania; Wyrok sądu antymonopolowego...

Rola i znaczenie KRS-u

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Nowicki
  • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2723

z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania...