Postępowanie sądowo administracyjne definicja - strona 63

Encyklopedia Prawa zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

legalna : obowiązuje powszechnie; - wykładnia sądowa: w trakcie postępowania sądowego; - wykładnia naukowa...

Czynności procesowe- techniczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

postępowania sądowego. W sprawach szczególnie pilnych możliwe jest wezwanie telegraficzne, telefoniczne...

Gałęzie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

i obowiązki podmiotów uczestniczących w postępowaniu sądowym. prawo cywilne procesowe: podstawowy akt prawny...

DZIAŁ II zasady procesu karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1484

prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie...

Dochodzenie należności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

wariant postępowania sądowego. Bankowe postanowienie ugodowe nie mogło być wszczęte przez bank...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2989

); zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw...

Prawo rzymskie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2184

sposobów postępowania, tzw. modi lege agendi, z czego trzy służyły do przeprowadzania postępowania sądowego...