Postępowanie sądowo administracyjne definicja - strona 56

Stwierdzenie nieważności decyzji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

o stwierdzenie nieważności jest postępowaniem w nowej sprawie administracyjnej. Może być wszczęte na żądanie...

Funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

przed TK: nawiązuje do postępowania sądowego, w sprawach nieuregulowanych stosuje się kpc; składy: 3...

Zdolność prawna w BGB

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Andrzej Gulczyński
  • Historia prawa sądowego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1218

” → bardzo łatwo ograniczyć zdolność prawną za pomocą ustaw jak i na drodze postępowania administracyjnego (w ZSRR...

Psychologia sądowa - wykład

  • dr Bożena Gulla
  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3542

. Definicja psychologii sądowej i penitencjarnej 1)Każde działanie psychologa zmierzające do rozwiązania...