Postępowanie sądowo administracyjne definicja - strona 56

note /search

Stwierdzenie nieważności decyzji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

o stwierdzenie nieważności jest postępowaniem w nowej sprawie administracyjnej. Może być wszczęte na żądanie...

Funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 707

przed TK: nawiązuje do postępowania sądowego, w sprawach nieuregulowanych stosuje się kpc; składy: 3...

Zdolność prawna w BGB

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia prawa sądowego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1239

” → bardzo łatwo ograniczyć zdolność prawną za pomocą ustaw jak i na drodze postępowania administracyjnego (w ZSRR...

Psychologia sądowa - wykład

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3647

. Definicja psychologii sądowej i penitencjarnej 1)Każde działanie psychologa zmierzające do rozwiązania...