Prawo wojskowe 1943-1945 w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wojskowe 1943-1945 w Polsce - omówienie - strona 1 Prawo wojskowe 1943-1945 w Polsce - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo wojskowe 1943-1945 w Polsce
Uchwałą prezydium Zarządu Głównego ZPP 7.07.1943 wprowadzowno w życie kodeks wojskowy PSZ w ZSRR prawa karnego materialnego. Liczył 84 art, dzielił się na część ogólną - 17 art., i szczególną, był niekompletny, pełen luk, nie zawierał definicji przestępstwa, art. 1 ustanawiał karalność na zasadzie analogii, nie zawierał żadnych zasad odpowiedzialności, konstrukcji winy, rozróżnienia m,iędzy umyślnością a nieumyślnością, okoliczności podmiotowych, zagadnienia niepoczytalności, błędu czy przymusu, obrony koniecznej zy stanu wyższej konieczności.
- kary: dwie zasadnicze 5 dodatkowych, kara śmierci przez rozstrzelanie, pozbawienia wolności bez specyfikacji, nie podzielona na żadne rodzaje, ani nie określono dolnej granicy
- w zcześci szczególnej przewidywał 30 zagrożeń karą smierci
Kodeks karny wojska polskiego23.09.1944
- przejmował niektóre przepisy kodeksu wojskowego z 1932 oraz włączał nowy rozdział dotyczący zbrodni stanu
- ustanawiał odpowiedzialność karną wojskowych za dokonane przez nich przestępstwa
- stworzono 2 możliwości represjonowania osób cywilnych: jurysdykcja sądów wojskowych w stosunku do osób cywilnych na podstawie przepisów prawa powszechnego
- w rozdziale o zbrodniach stanu na 19 artykułów w 10 przewidziano karę śmierci: usiłowanie pozbawienia państwa niepodległego bytu, zamach na władze naczelne i ustrój państwa, gromadzenie środków w celu zamachu a nawet same czynności przygotowawcze do popełnienia przestępstw stanu, wejście w porozumienie z innymi osobami w celu dokonania wymienionych czynów
- objęto karalnością czyny odlegle od skutku przestępczego: usiłowanie usunięcia przemocą organów państwa lub zmiany jego ustroju, lżenie, znieważenie lub wyszydzanie ustroju państwa, nawoływanie do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej, sporządzanie, rozpowszechnianie i przechowywanie w tym celu pism, druków lub wizerunków
Procedura wojskowa:
- uchwala z.7.1943 Nakazywała sądom polowym wydawać wyroki nie w imieniu RP, ale w imieniu narodu polskiego
- rozkazami dowódcy z 7.1943 Zlikwidowano sędziego śledczego, śledczego podstawową rolę śledztwa przypisano oficerom śledczym Informacji Wojskowej
- Wojskowy KPK wprowadzono w życie rozkazem 26.11.1943. Normowali on zarówno procedurę karną, jak i ustrój sądowych wymiarów sprawiedliwości, podtrzymywali likwidację instytucji sędziego śledczego oraz dominującą rolę oficerów informacji wojskowej
- postępowanie przygotowawcze miało wyraźnie inkwizycyjny charakter
- sąd orzekał w składzie ławniczym
- postępowanie sądowe było instancyjne, ale w trybie nadzoru sąd wyższego szczebla mógł prawomocny wyrok zmienić
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz