Kodyfikacje Oświecenia-Francja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodyfikacje Oświecenia-Francja-opracowanie - strona 1 Kodyfikacje Oświecenia-Francja-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Kodyfikacje Oświecenia (kodeks karny i cywilny) -- FRANCJA We Francji przyjęte zostały kodeksy: karny materialny i karny procesowy . Kodeks karny materialny wpisywał się w umiarkowane reformy oświecenia. Akcentował odpowiedzialność na zasadzie stopnia proporcjonalności winy i szkody - różnicował stopień kar. Ważną rzeczą była generalna zasada odpowiedzialności nieletnich. Postawiono granicę karalności 16 lat. Powyżej 16 roku życia obowiązywała pełna odpowiedzialność, poniżej - zróżnicowana odpowiedzialność, w zależności od tego, czy miało miejsce rozeznanie znaczenia czynu. Jeśli nieletni miał rozeznanie - groziła kara domu poprawczego, jeśli tego rozeznania nie było - obowiązywały środki wychowawcze. Ten sposób myślenia jest aktualny do czasów współczesnych.
Wprowadzono również górną granicę karalności (odpowiedzialność złagodzona) - powyżej 75 roku życia stosowano łagodniejsze kary.
W systemie kar znikają kary odstraszające, choć w nielicznych przypadkach pozostają kary śmierci. Podobnie jak a austriackich kodeksach - rozbudowano karę pozbawienia wolności, połączono ją z ciężką pracą fizyczną (np. wiosłowanie na galerach). Kodeks postępowania karnego (1791 r.) - przekształcony został proces. Był to pierwszy krok w kierunku stworzenia procesu mieszanego. Wkrótce, od końca 1792 r. do poł. 1794 r. nastąpił we Francji okres wielkiego terroru , rozkręcony przez francuskich jakobinów (Maksymilian Robespierre). W czasie terroru wydano szereg szczegółowych ustaw, z których każda po trochu uchylała fragmenty kodeksów z 1791 r.
Posumowując wszystkie te ustawy (1792-94) zlikwidowały kodeksy z 1791 r. Ustawy te legalizowały terror. Wprowadziły instytucje trybunałów rewolucyjnych, które sądziły z jaskrawym naruszeniem najbardziej oczywistych zasad (np. ustawa o emigrantach). Każdy emigrant z bronią w ręku karany był na natychmiastową karę śmierci. Na karę śmierci karano również spekulantów.
Trybunał rewolucyjny nie rozważał winy i kary. Miał za zadanie działać natychmiastowo w celu likwidacji oportunistów. W 1795 r ., po uchyleniu wielkiego terroru i powróceniu do pewnej normalności mamy dwa nowe kodeksy: karny materialny i karny procesowy . Były to kodeksy bardzo podobne do tych z 1791 r. (poprawione i udoskonalone). Kodeks postępowania karnego z 1795 r , stanowił dalszy krok w kierunku do stworzenia procesu mieszanego . Upraszczając sprawę - pojawiają się II stadia procesowe:
I. stadium - śledztwo dokonywane we współdziałaniu przez prokuratora i sędziego śledczego.
II. stadium - postępowanie przed sądem.
Z systemu angielskiego recypowano ławę przysięgłych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz