Prawo wojskowe 1943-45 w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wojskowe 1943-45 w Polsce - strona 1 Prawo wojskowe 1943-45 w Polsce - strona 2

Fragment notatki:


117.PRAWO WOJSKOWE 1943-45 W POLSCE .
Wojsko podlegające władzy komunistycznej zostało stworzone zanim powstała PRL, w 1943 roku w ZSRR. Tam natychmiast nastąpiła pełna derogacja prawa II RP. Wojskowe prawo karne to jedyna sfera gdzie przerwano ciągłość prawną. W PoSZ w ZSRR nie zdecydowano sie na formalną recepcję prawa ZSRR ale odcięto sie wyraźnie od prawa II RP, wprowadzając w 1943 roku swoje akty, w znacznym stopniu wzorowane na prawach radzieckich. W 1943 uregulowano na nowo zarówno wojskowe prawo materialne jak i procedurę i ustrój wojskowej organizacji wymiaru sprawiedliwości.
Uchwałą ZG ZPP 07.07.1943 wprowadzono kodeks wojskowy PSZ w ZSRR prawa karnego materialnego. Liczył 84 art i miał 2 części: ogólną (czyli przepisy ogólne- 17 art) i szczególną. Był niekompletny, pełen luk. Prawdopodobnie był dziełem radzieckich oficerów służby sprawiedliwości I Dywizji Piechoty...... (?) jak „tłumaczeniem aktów radzieckich”. Nie zawierał definicji przestępstwa. Art 1 przewidywał możliwość stosowania analogii. Nie zawierał żadnych zasad odpowiedzialności, „brakowało konstrukcji winy”, rozróżnienia umyślności i nieumyślności, okoliczności podmiotowych wpływających na karalność czynu czyli kwestii poczytalności ograniczonej błędem lub przymusem. Nie było obrony koniecznej ani stanu wyższej konieczności. Do niektórych art dodane były uwagi traktowane na równi z innymi przepisami kodeksowymi. Były dwie kary zasadnicze i pięć dodatkowych. Karę śmierci wykonywano przez rozstrzelanie. Kara pozbawienia wolności nie była bliżej opisana, nie podzielono jej na rodzaje, nie oznaczono dolnej granicy, górna wynosiła 10 lat. Było 30 zagrożeń karą śmierci. W części ogólnej i szczególnej były wady redakcyjne i błędy terminowe. Od wiosny 1944 roku w PZS w ZRR podjęto prace nad nowymi uregulowaniami zarówno prawa wojskowego materialnego jak i procedury oraz ustroju wymiaru sprawiedliwości. Pospieszne prace kodyfikacyjne dały efekt w postaci kodyfikacji z 23.09.1944 roku (Kodeks Materialny I Ustrój) oraz 23.06.1945 roku (Procedura). Ogłoszony 25.09 Kodeks Karny Wojska Polskiego wprowadzono dekretem 23.09.1944. wykorzystywany był do karania przestępców w wojsku ale też do niszczenia opozycji politycznej i osób cywilnych. KKWP przejmował niektóre przepisy kodeksu wojskowego z 1932 roku, zwłaszcza w części szczególnej, ale włączał nowy rozdział 17 o zbrodni stanu. Rozdziału tego nie miał KW, ale zawierał go KK z 1932 roku. Przepisy o zbrodni stanu z KKWP zostały pomnożone i rozszerzone, a represja zaostrzona, na 19 art 10 przewidywało karę śmierci. Cecha kar w tym dziale było objęcie karalnością czynności znacznie odległych od skutku przestępczego i czynności przygotowawczych i usiłowania jako czynów dokonanych. Stworzono 2 możliwości represjonowania osób cywilnych: za pomocą prawa i sądów wojskowych. To:


(…)

…. Wojskowy KPK został wprowadzony rozkazem dowódcy PSZ Zygmunta Berlinga 26.11.1946. normował procedurę karna i ustrój wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości. Podtrzymywał likwidacje sędziego śledczego i dominującą rolę oficerów Informacji Wojskowej. Postępowanie przygotowawcze miało charakter inkwizycyjny. Sąd orzekał w składzie ławniczym. Postępowanie sądowe było jednoinstancyjne, ale w trybie nadzoru…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz