Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 49

Prawo do sądu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

oraz art. 78, w myśl którego każda ze stron postępowania ma prawo do zaskarżeń orzeczeń i decyzji wydanych...

Zasady prowadzenia egzekucji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

dłużnika. W kilku przypadkach sam tytuł egzekucyjny jest podstawą wszczęcia postępowania np. grzywna...

Pełnomocnictwo - referat

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • dr Gerard Kuźnik
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3577

pełnomocnictwa. Zgodnie z Prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowo...

Podział postępowania egzekucyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

postępowaniem rozpoznawczym a postępowaniem egzekucyjnym służy wykreowaniu podstawy egzekucji sądowej...

Ustrój wolnego miasta Krakowa - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 595

mianowanym przez senat - zniesiono jawność postępowania sądowego - przywrócono proces inkwizycji w sprawach...