Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 48

Prawo administracyjne - faza orzekania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

administracyjnej, - ewentualnego umorzenia postępowania. art. 104 § 2 Kpa - wydanie decyzji merytorycznej...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

stosowania prawa są normy indywidualno-konkretne np. wyroki sądowe, decyzje administracyjne. Przestrzeganie...

Interes publiczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

publiczny nie jest interesem prawnym w znaczeniu ustalonym przez kodeks postępowania administracyjnego...

Umorzenie postępowania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

się zbędne lub niedopuszczalne Zawarcie przez strony ugody sądowej (skutecznie) Pozwany w toku postępowania...

System prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

również zasady przymusowej realizacji orzeczeń wydanych w toku postępowania sądowego (szerzej na temat prawa...

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1435

: Sąd Powszechny, wydziały cywilne (kodeks postępowania cywilnego)  PRAWO KARNE - najłatwiej wyodrębnić...