Zasada dwuinstancyjności postępowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada dwuinstancyjności postępowania - strona 1

Fragment notatki:

zasada dwuinstancyjności postępowania art. 15 KPA Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne zasada ta wynika także z art. 78 konstytucji
jej istotą jest zapewnienie stronom prawa do dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej strony mają prawo złożenia odwołania od każdej nieostatecznej decyzji do organu administracyjnego wyższego stopnia, wyjątki mogą być ustanawiane tylko w ustawie (od decyzji wydanej w I instancji przez ministra nie służy odwołanie)
organ odwoławczy nie będzie kontrolował wyłącznie czynności postępowania i rozstrzygnięcia sprawy w I instancji, lecz ma obowiązek ponownego wyjaśnienia sprawy na podstawie zebranego już materiału faktycznego i prawnego, ewentualnego uzupełnienia jego braków i usunięcia w nim uchybień oraz załatwienia sprawy co do jej istoty ALE organ odwoławczy nie może w wyjaśnieniu sprawy - jej okoliczności faktycznych i prawnych zastąpić w całości organu I instancji, bo naruszałoby to istotę dwuinstancyjności postępowania
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz