Zgłoszenie przedmiotu do depozytu sądowego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zgłoszenie przedmiotu do depozytu sądowego. - strona 1 Zgłoszenie przedmiotu do depozytu sądowego. - strona 2

Fragment notatki:

Zgłoszenie przedmiotu do depozytu sądowego. Ogólna charakterystyka instytucji (467 - 470) (E) !!! Cztery cechy:
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego to surogat wykonania zobowiązania: Art. 470.  Ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia. Surogat ponieważ:
Zmierza do wykonania zobowiązania.
Wierzyciela trzeba zawiadomić o złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.
Dłużnik może się rozmyślić i odebrać przedmiot świadczenia z depozytu sądowego.
Wierzyciel może oświadczyć, że przyjmuje przedmiot złożony do depozytu sądowego.
Do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego uprawniony jest dłużnik ( nigdy zobowiązany - wyjątek 381 § 2).
Uprawnienie po stronie dłużnika, a nie osoby trzeciej.
Złożenie do depozytu sądowego prowadzi do wygaśnięcia (umorzenia) zobowiązania, gdy:
Istnieją wskazane przez ustawę podstawy do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.
Przedmiot świadczenia musi się nadawać do złożenia w depozycie sądowym, np. nie mogą to być nieruchomości.
Przyczyny składania przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Tryb składania przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Art. 3. kpc Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Wniosek dłużnika  wszczęcie postępowania nieprocesowego  postanowienie merytoryczne sądu co do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (zaskarżalne apelacją).
Skutki prawne złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (E) !!! Trzy okresy:
Skutki „słabsze” (mniej intensywne).
Okres buforowy.
Skutki intensywniejsze (okres definitywny)  wykonanie zobowiązania z chwilą złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. c - wierzyciel dowiaduje się o złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego:
wierzyciel może złożyć oświadczenie, że odbierze - to spowoduje wygaśnięcie zobowiązania z datą a (ex tunc).
wierzyciel odbiera przedmiot świadczenia z depozytu sądowego - to powoduje wygaśnięcie zobowiązania.
brak odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego - dłużnik może prowadzić postępowanie, że nastąpiło złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

(…)

… kto jest wierzycielem, z przyczyn od niego niezależnych.
Spór co do tego, kto jest wierzycielem.
Przyczyny pozakodeksowe (ksh, prawo spółdzielcze).
W
I
II
III
a
c
b
Złożenie do depozytu sądowego (wyłączenie opóźnienia)
D
Nieujawnienia woli dłużnika co do przedmiotu świadczenia.
II dłużnik może odebrać przedmiot świadczenia z depozytu sądowego (odbiór nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania).

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz