Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 181

Normy prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

administracyjnych”. Nomy tego rodzaju zawarte są w ustawach: z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Ochrona konkurencji i konsumentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; K. będące następstwem postępowania...

Opinia psychiatryczna-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zdzisław Majchrzyk
 • Psychologia sądowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

oraz faktycznie rozumie postępowanie, które podjęto przeciw niemu Zdolność odnosi się nie tylko do choroby...

Skrypt prawo 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

do postępowania wyjaśniającego, prawo do wszczęcia postępowania sądowego i prokuratorowania w nim, działa siłą...

Prawo aministracyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2324

do prowadzenia postępowania oraz uczestników tego postępowania. Normy postępowania sądowo-administracyjnego...

Charakterystyka ustrojów RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej...

System kontroli - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof Bojanowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

, administracyjne; *wnioskuje o wszczęcie postępowania (inicjator), *może się przyłączyć do postępowania, włącza...

Zachowanie pozwanego w procesie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

przeprowadza się postępowanie dowodowe - pozwany może żądać zwrotu kosztów sądowych od powoda, jeśli nie dał...