Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 182

Dowód z dokumentu i z zeznań świadków.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

aby biegły brał udział w postępowaniu dowodowym -po sporządzeniu opinii biegły przedstawia ją sądowi -opinia...

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
 • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

będące podstawą wpisu do K.R.S. art.19 ust. 1 Podmiotami postępowania rejestrowego są: - Sądy Rejonowe...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

i postępowania karnego pracy utworzono w 1928 r. sporne sprawy cywilne wynikające ze stosunku pracy sędzia...

Źródła prawa wczesnonowożytnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

- ordonanse colbertowskie: o postępowaniu cywilnym (zasady post. rzym-kanon)- 1667, o postępowaniu karnym...

Materiały interpretacyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

w postępowaniu cywilnym - np. KPK - ponowne postępowanie jeśli przepis prawa karnego zostanie uchylony _ tak samo...

Prawo sądowe polskiego średniowiecza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1505

Postępowanie sądowe Samopomoc i ugody Były to pozasądowe sposoby regulowania konfliktów...