Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 180

Wymogi pism procesowych-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225

przed wszczęciem postępowania sądowego -gdy strona wytacza powództwo to stronie przeciwnej przysługuje zarzut...

Psychologia sądowa - wykład

  • dr Bożena Gulla
  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3269

przestępczego -ocena zdolności rozumienia znaczenia czynu i kierowania postępowaniem przez sprawcę -sprawca...

Rachunkowość finansowa- wykład 6

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Ewa Wanda Maruszewska
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

 do  sądu   opłacając  koszty  postępowania  sądowego  3600  zł.  Na  dzień  31  grudnia  200X   kierownik...