Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 176

Zastępstwo głowy państwa - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2366

kasatoryjna - polega na możliwości korekty prawomocnych orzeczeń w trybie wznowienia postępowania funkcja...

Prawo - egzamin - Ustawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Wardzała
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2870

materialno- technicznych 5. Akt administracyjny Wydawany w postępowaniu administracyjnym jednostronny...

Koszty sądowe

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1715

O UMORZENIU POSTĘPOWANIA Występuje gdy: powód cofnął pozew (sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym...

Podmioty stosunku prawnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

do wszczęcia postępowania upadłościowego. Sąd wyznacza osobę zarządzającą tym podmiotem - syndyka...

Tryby nadzwyczajne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 420

prawidłowego dla danej sprawy postępowania administracyjnego; umieszczenie w decyzji warunków zależnych...

Prawo do powództwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

postępowania. ROSZCZENIE PROCESOWE (powstało w wyniku krytyki) Odrębne od roszczenia materialnego...

Sądowa kontrola administracji - test

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • dr Piotr Sadowski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 5243

)trójinstancyjny 11. sprawy sądowo administracyjne rozpoznaje w pierwszej instancji: a)wojewódzki sąd...

Zarządzanie podatkami - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Maria Jankowska
 • Zarządzanie podatkami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2114

. Wymogi wszczęcia egzekucji administracyjnej: Postępowanie podatkowe -> Decyzja określająca + upomnienie...