Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 131

Prawo wewnętrzne - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Legislacja administracyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dziennik...

Postepowanie egzekucyjne

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3276

jest taki sam - doprowadzenie do wyegzekwowania nałożonych obowiązków. Postępowanie administracyjne - konkretyzacja prawa...

Zagadnienia na test.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

, w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji nieważność postępowania zachodzi, jeżeli: A. droga sądowa...

Ustrój sądów administracyjnhych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Dąbrowski
  • Sądownictwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218

związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego lub pracował w charakterze asesora sądowego...