Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 130

Udział organizacji społecznych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

spowodować wszczęcie postępowania jak również brać udział w toczących się postępowaniach. Mogą brać...

Samorządowe Kolegia Odwoławcze 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

- rozpatrywanie zażaleń na postanowienia, żądanie wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji...

Encyklopedia prawa, wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1806

tym strony. W prawie administracyjnym i państwowym przepisy proceduralne-kodeks postępowania proceduralnego...

Dowody i postępowanie dowodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 791

powszechnie znane (notoryjne); fakty znane sądowi urzędowo; fakty przyznane w toku postępowania przez stronę...

Właściwość organu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

prowadzącym konkretne postępowanie administracyjne. Kompetencję szczególną do prowadzenia konkretnej sprawy...