Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 10

Współdziałanie organów w znaczeniu szerokim

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

wywłaszczeniu w postępowaniu administracyjnym, a tam toczy się postępowanie sądowe, a więc różne kwestie...

Źródła prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

stosowania prawa w postępowaniu sądowym bądź w postępowaniu administracyjnym. Źródłami prawa są również akty...

Prawo konstytucyjne

 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 4802

wyłącznie wówczas, gdy skarżący wykorzystał już wszystkie, przysługujące mu w ramach postępowania sądowego...

Zasada pisemności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

postępowania odwoławczego jak i nadzór w toku instancji adm. Kontrola sądowa decyzji administracyjnej...

Konwencja praw dziecka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 602

w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym...