Postępowanie nieprocesowe - strona 10

Sądownictwo administracyjne w Polsce

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694

, ustalenie treści aktu stanu cywilnego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym. W związku z postępowaniem...

Inicjatyw referendalna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Witkowski
  • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

rozpoznaje w ciągu 30dni w postępowaniu nieprocesowym w składzie 3 sędziów. Nie przysługuje już żaden środek...

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Witkowski
  • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

, postępowaniu nieprocesowym. Orzeczenie prawomocne. PO przyjęciu zawiadomienia bądź po uwzględnieniu skargi...

Proces wyboru prezydenta RP

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1694

wyników wyborów. Sąd Najwyższy rozpatruje protest w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym...