Posiadacz zależny - strona 5

Sentencje prawa rzeczowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Pomponius libro...

Prawo wykład nr 19

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

się jak właściciel. Posiadacz samoistny może oddać rzecz w posiadanie zależne. Posiadacz zależny nigdy nie uzyska...

Prawo cywilne - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny...

Prawo cywilne - Przedawnienie roszczeń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

włada rzeczą. - Posiadacz samoistny - ten kto faktycznie włada własnością jako właściciel - posiadacz...

Przepisy Kodeksu Cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny. § 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych...

Rozdział VIII- czyny niedozwolone

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Piotr Fuchs
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

posiadacz mechanicznego środka komunikacji, jednak jeśli odda on komuś pojazd, odpowiadać będzie posiadacz...

Prawo cywilne1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

. Najemca staje się posiadaczem zależnym rzeczy. Wynajmujący ma także obowiązek utrzymać przedmiot najmu...