Posłanie - strona 9

Jezus w Ewangelii św. Łukasza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie...

Podmiot egzekucji administracyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

egzekucji administracyjnej: przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie, niezbędne...

Morsztyn - Światowa Rozkosz

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1197

”, „Jako tu kto sobie/ pościele na tym świecie,/ tak się wyspi”, „kto tu wylewał/ łzy za grzechy na ziemi,/ będzie w niebie...

"Na toż" i "Czas" - treść wierszy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1155

. Jako tu kto sobie Pościele na tym świecie, tak się wyśpi zgoła Tam, gdzie go niehamowne śmierci stawią koła. Rzekł...

Klemens Janicjusz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

miałem pięć lat, na naukę Byłem posłany, przed pierwsze Muz progi, Ojciec mój bowiem tak mnie umiłował...

Śmierć i zbawienie Chrystusa w teologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wincenty Cuper
 • Seteriologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

i wynagrodzenie ofiarowane Bogu. Aby przywrócić właściwy porządek świata. Syn Boży zostaje posłany na ziemie...