Biblijne nazwy, obrazy i określenia Kościoła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3353
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biblijne nazwy, obrazy i określenia Kościoła - strona 1 Biblijne nazwy, obrazy i określenia Kościoła - strona 2 Biblijne nazwy, obrazy i określenia Kościoła - strona 3

Fragment notatki:


Biblijne nazwy, obrazy i określenia Kościoła. Owczarnia i trzoda : Jednym z tytułów królewskich był tytuł „ pasterz” Król bowiem jest tym, który prowadzi swoich poddanych i strzeże ich przed niebezpieczeństwem. Władzę pasterską Jezus przekazał swoim uczniom po zmartwychwstaniu. Stąd tym obrazem często posługiwali się apostołowie podkreślając swoją odpowiedzialność za Kościół jako nowy lud Boży, powołany do istnienia przez Chrystusa. Winnica i rola uprawna: Obrazy te sugerują potrzebę współpracy Kościoła z Bogiem, przez otwieranie się na jego działanie. Tylko wtedy Kościół będzie mógł spełniać swoją funkcję uświęcania świata. Krzew winny, oliwka, gorczyca : krzew winny wyraża myśl o jedności organicznej, a zarazem nadprzyrodzonej między Nim a Kościołem. Rozwój Kościoła zależny jest od tego, jak silny będzie związek z Chrystusem. Podobny sens ma obraz drzewa oliwnego. Natomiast obraz ziarna gorczycy wskazuje na rozrost Kościoła, który ogarnie cały świat. Budowla Boża i Świątynia : Te obrazy wskazują na jego wewnętrzne bogactwo i różnorodność. Budowla Boża to w poszczególnych tekstach Dom Boży , mieszkanie Boże w Duchu Świętym. Nazwanie Kościoła świątynią Boga wskazuje, że wierni tworzący jego strukturę stanowią duchową świątynię. Kościół rozumiany jako budowla lub świątynia tworzony jest przez licznych wiernych, którzy spełniają w nim wielorakie funkcję. W niektórych tekstach Chrystus jest fundamentem budowli i świątyni jaką jest Kościół, w innych Idea zgromadzenia : zgromadzenie liturgiczne zwłaszcza Eucharystyczne, które było pamiątką wydarzeń zbawczych dokonanych przez Chrystusa. Zgromadzenie podkreśla przede wszystkim inicjatywę zbawczą Boga. To on powołuje ludzi so uczestnictwa w swoim życiu, które można osiągnąć przez przyjęcie chrztu. Idea ciała Chrystusa : Ciałem Chrystusa ma być Eucharystia, natomiast Kościół jest jego ciałem mistycznym. Idea Ludu Bożego : naród izraelski został powołany przez Boga, do wykonania specjalnych zadań religijnych, jest oparty na przymierzu dąży do zbawienia. Według Nowego Testamentu do Ludu Bożego zalicza się wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa.
XIX. Przedstaw i omów hierarchiczną strukturę Kościoła. Powołanie i nadanie władzy Dwunastu : zostali przygotowani do podjęcia misji przekazywania Ewangelii Kościoła. Mieli być z Jezusem, mieli być apostołami czyli posłańcami ,którzy poniosą dobrą nowinę o zbawieniu wszystkich ludzi. Powstanie i rozwój episkopatu: proces tworzenia był bardzo powolny. Apostołowie przekazywali swoją władzę przez gest włożenia rąk na głowy wybranych przez siebie ludzi. Apostołowie ustanawiali biskupów i diakonów, dlatego właśnie wyrazem legalności urzędu biskupa jest jego pochodzenie od Apostołów. Hierarchia posiada rzeczywiście religijne zwierzchnictwo, które zostało jej przekazane odgórnie poprzez sukcesję, a biskupi są pasterzami Kościoła lokalnego.

(…)

…. Należy poszukiwać jedności wewnętrznej, chodzi o jedność rozumianą jako uczestniczenie w jedności Boga. Podobnie jak wyznajemy wiarę w jednego Boga w trzech Osobach, tak samo musimy uwierzyć w jedność Kościoła wynikającą z jedności Trójcy Świętej. Jedność Kościoła wyraża się nie tylko w jedności zewnętrznej, lecz także w wymiarze wewnętrznym, związanym z przyjętymi prawdami objawionymi nam przez Boga…
…. Świętość polega na sposobie bycia członków Kościoła, związana jest z praktyczną realizacją przykazania miłości. Świętość Kościoła jest to zadanie do spełnienia, zmierza on do pełnego zjednoczenia z Bogiem.
Powszechny : Pierwszy raz z tym przymiotem Kościoła spotykamy się w liście św. Ignacego Antiocheńskiego do Smyrneńczyków. Gwarantem katolickości Kościoła jest Chrystus. Wyraża on ideę skierowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz