Księstwo Warszawskie - wykład - Układ w Tylży

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Księstwo Warszawskie - wykład - Układ w Tylży - strona 1 Księstwo Warszawskie - wykład - Układ w Tylży - strona 2

Fragment notatki:

Księstwo Warszawskie 1806 rok - Napoleon zajmuje Berlin; w 1807 roku wkracza do Polski. Po tym wydarzeniu, w zamian za pomoc Polaków w jego walkach powołano KOMITET RZĄDZĄCY jako organ administracji na ziemiach byłego zaboru pruskiego. Na jego czele stał Stanisław Małachowski. Celem tej struktury było utworzenie armii polskiej. Po dużym wydatku sił ze strony polskich żołnierzy dochodzi do układu w Tylży.
VII.1807 - Układ w Tylży - powstaje KSIĘSTWO WARSZAWSKIE ziemie 2 i 3 zaboru pruskiego bez WMG oraz okręgu białostockiego, który przypada w udziale Rosji
początkowo liczy 102 tys. Km. 2
Car Aleksander I wyraził jedynie zgodę na Księstwo Warszawskie, a nie Królestwo Polskie !!!
1809 - 5 koalicja z udziałem Polaków bierze udział w bitwie pod Raszynem. W nagrodę ziemie 3 zaboru austriackiego, a więc Ukraina zachodnia bez Tarnopolskiego (dla Rosji) przechodzą pod władanie Ks. Warszawskiego. W nowopowstałym organizmie państwowym 22.VII.1807 roku dochodzi do wprowadzenia konstytucji oktrojowanej Polska w drodze wyjątku otrzymała od Napoleona ustrój uwzględniający polską tradycję. Jedynie administracja budowana była na wzorzec francuski. Król - król saski, co oznacza, iż Polskę i Saksonię od tej pory łączy unia personalna. Z zachowaniem dziedzicznej dynastii
Tytuł Wielkiego Księcia dla Fryderyka Augusta
Polityka zagraniczna prowadzona przez Francję
Posiada ogromne uprawnienia; to on powołuje najistotniejsze instytucje Uprawnienia ustawodawcze, m.in. otwarcie posiedzeń Sejmu, mianowanie Senatorów, wyłączność inicjatywy ustawodawczej, dekrety, sankcje, weto zawieszające
Jednak król, mimo swej formalnej władzy nie wykonuje swych prerogatyw. Nie zostaje wykorzystana możliwość powołania wice króla. Rada Stanu na czele król lub wice król - tutaj nazwany przewodniczącym
ministrowie, później radcy stanu, referendowie, sekretarz - skład ciągle powiększano
Wiązanie 3 ogniw władz - stoi ponad klasycznym trójpodziałem. Legislatywę wykonuje poprzez przygotowanie projektów ustaw i dekretów, egzekutywę poprzez kontrolę ministerialną i nadzór nad administracją , judykatywę poprzez sąd kasacyjny, omawiany w następnym punkcie
Sądownictwo kasacyjne
Kasacja dochodzi do skutku w przypadku złamania prawa materialnego lub procesowego
Rada sama nie rozstrzygała sprawy, kierowała jedynie prośbę o ponowne jej rozpatrzenie i naprawę ewentualnych błędów
Sądownictwo administracyjne
Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych
Rozstrzyganie kwestii administracyjnych związanych ze strukturą - odtąd stosunek dwustronny państwo - obywatel, obywatel - państwo. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz