Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim - strona 1 Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim - strona 2

Fragment notatki:


Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim. Rada Stanu była stałym organem pomocniczym władzy królewskiej. Składała się z ministrów (skład identyczny z Rada Ministrów). Dekretem z 1808 r powiększono liczbę jej członków, mianując 6 radców stanu. Po przyłączeniu Galicji w 1809 r liczbę radców zwiększono do 12. pojawiła się tez kategoria ministra stanu - członka Rady. Istniała też instytucja referendarzy ( początkowo 4, później 6), byli to funkcjonariusze rady. Radę podzielono na sekcje. Jej funkcje precyzował dekret z 24 grudnia 1807r, rozwijając odpowiednie artykuły konstytucji. Miała prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustaw sejmowych i dekretów królewskich. Był sądem kasacyjnym ( badającym czy wyrok sądu niższej instancji jest zgodny z przepisami prawa materialnego i procesowego). Rozstrzygała spory kompetencyjne między administracja a sądami. Wykonywała funkcje sądowe (dekrety z 3.04 i 19.09.1810r). Rada Stanu wykonywała funkcje rządu krajowego, konkurując z Radą Ministrów. Po 1810r zaczęła tracić znaczenie polityczne, stając się organem przede wszystkim sadowym.
Na czele działów administracji krajowej stali ministrowie: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i religijnych, wojny przychodów i skarbu, oraz policji, a także minister sekretarz stanu jako szef kancelarii królewskiej do spraw księstwa. Powołano tez do życia Radę Ministrów. W skład wchodzili ministrowie z osobnym prezesem na czele ( mianowanym przez króla). Miała przedstawiać królowi sprawy, które należały do kompetencji więcej niż jednego resortu. Początkowo funkcjonowała jako zastępca króla, w charakterze rządu krajowego na podstawie tzw. organizacji wewnętrznej wydanej przez siebie samą w X. 1807 r. Dekret z 24.XII. 1807 wprowadził regulacje zgodne z konstytucją. Służyła porozumiewaniu się ministrów, w sprawach przedstawianych królowi. Stwarzało to formy do centralnego kierowania administracja kraju. Upoważnienie do sprawowania całej władzy w Księstwie z wyjątkiem usuwania ministrów i zmian w sadownictwie , otrzymała Rada Ministrów dopiero dekretem z 26.05.1812 r. Stała się obok króla centralną władzą rządową.
ustawodawczej w zakresie ustaw sejmowych i dekretów królewskich. Był sądem kasacyjnym ( badającym czy wyrok sądu niższej instancji jest zgodny z przepisami prawa materialnego i procesowego). Rozstrzygała spory kompetencyjne między administracja a sądami. Wykonywała funkcje sądowe (dekrety z 3.04 i 19.09.1810r). Rada Stanu wykonywała funkcje rządu krajowego,
konkurując z Radą Ministrów. Po 1810r zaczęła tracić znaczenie polityczne, stając się organem przede wszystkim sadowym. Na czele głównych działów administracji krajowej stali ministrowie : sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i religijnych, wojny, przychodów i skarbu, oraz policji , a także

(…)

…. Początkowo Rada Stanu wykonywała funkcje rządu krajowego, konkurując w tym zakresie z Radą Ministrów. Jednak po 1810 roku, kiedy to rozszerzono atrybucje Rady ministrów Rada Stanu zaczęła tracić na znaczeniu stając się organem przede wszystkim sądowym.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz