Portfel inwestycyjny przykład - strona 22

Macierz BCG - Analiza portfelowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1176

jest w ocenie równowagi oferty produktów przedsiębiorstwa. Oceny portfela produktów dokonuje się poprzez ocenę...

Wymogi kapitałowe w UE- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Aneta Sarnik
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

portfela handlowego Zgodnie z Dyrektywą 2006/49/WE w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych...

Główni uczestnicy rynku kapitałowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

i dochodu, obligacji przedsiębiorstw, obligacji municypalnych, o zmiennym portfelu inwestycyjnym, globalne...

Analiza portfela - Zysk

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

0,00 1 WNIOSKI: W powyższym przykładzie wszystkie portfele mają dochód wyższy oraz mniejsze ryzyko...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4431

na kredyty, podobnie potraktowany powinien być portfel inwestycyjny. W zależności apetytu banku na ryzyko...