Konstrukcja i zarządzanie portfelem akcji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcja i zarządzanie portfelem akcji - wykład - strona 1 Konstrukcja i zarządzanie portfelem akcji - wykład - strona 2 Konstrukcja i zarządzanie portfelem akcji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Konstrukcja i zarządzanie portfelem akcji z uwzględnieniem problemu „krótkiej sprzedaży”
Wstęp I. Inwestycje i papiery wartościowe Pojecie inwestycji
Charakterystyka papierów wartościowych
Akcja jako papier wartościowy
Giełdy papierów wartościowych
Obrót akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Jednolity kurs dnia Notowania ciągłe
Rozliczanie transakcji giełdowych
Indeksy giełdowe
II. Stopa zwrotu i ryzyko akcji Stopa zwrotu akcji Ryzyko akcji
Odchylenie standardowe stopy zwrotu
Inne metody mierzenia ryzyka akcji
Korelacja stóp zwrotu akcji III. Tworzenie portfela akcji Strategie tworzenia portfela
Portfel dwóch akcji
Portfel wielu akcji
Zagadnienie „krótkiej sprzedaży” (short sale)
Ekonometryczne metody konstrukcji portfela Konstrukcja portfela z krótka sprzedażą
Konstrukcja portfela bez krótkiej sprzedaży
IV. Praktyczna konstrukcja portfela akcji z krótka sprzedażą
V. Praktyczna konstrukcja portfela bez krótkiej sprzedaży
VI. Opłacalność inwestycji w 1997 roku
Koszty inwestycji giełdowych
Opłacalność inwestycji w akcje w 1997 roku
Opłacalność innych inwestycji w 1997 roku
Wnioski Literatura Wstęp i cel pracy
Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej na początku lat dziewięćdziesiątych przyniosło poważne zmiany w polskim systemie ekonomicznym. Efektem tych zmian było m.in. powstanie i rozwój rynku kapitałowego. W 1991 roku rozpoczęła działalność Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która zajęła się organizacją obrotu papierami wartościowymi, przede wszystkim akcjami prywatyzowanych przedsiębiorstw.
Powstanie giełdy stworzyło możliwość inwestowania w papiery wartościowe. W porównaniu z innymi inwestycjami, obrót akcjami obciążony jest dużym ryzykiem, zachodzi zatem potrzeba oceny tego ryzyka i podjęcia decyzji, która uwzględnia jego występowanie. W przypadku inwestycji wolnych od ryzyka, takich jak lokaty bankowe, bony skarbowe czy obligacje o stałej stopie procentowej inwestora interesuje jedynie maksymalizacja zysku. W przypadku akcji konieczna jest również minimalizacja ryzyka.
Metodą pozwalającą na ograniczenie ryzyka akcji jest tworzenie zróżnicowanego portfela papierów wartościowych. Teorię portfela sformułował w 1952 roku, późniejszy laureat Nagrody Nobla, Harry Markowitz.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz