Poradnictwo - strona 15

Prawna regulacja pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

specjalistycznego poradnictwa, udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu osobom...

PEDAGOGIKA GESTALT- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3360

. Koncepcja ta rozwinęła się w szanowaną szkołę psychoterapii, poradnictwa psychologicznego i psychoedukacji...

Ubezpieczenia - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Damian Walczak
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 994
Wyświetleń: 5467

-sprawnych Edukacja stypendia wyżywienie, internaty, domy wy-chowawcze nauczanie, poradnictwo pożyczki...

Zawodoznawstwo w PL i UE

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gorzowie Wielkopolskim
 • Szołno Koguc
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2086

stanowiących podstawę poradnictwa zawodowego o pośrednictwa pracy - stała obserwacja i opis zmian w społecznej...

Opieka socjalna - genogram

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

) Placówki specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego Placówki opiekuńczo wych. Ośrodki adopcyjno...

Pomoc społeczna a wsparcie młodzieży

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Młyński
 • Instytucje wsparcia socjalnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2695

przyrodniczo -matematycznych, rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem...