Międzynarodowe źródła prawa pracy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe źródła prawa pracy - omówienie - strona 1 Międzynarodowe źródła prawa pracy - omówienie - strona 2 Międzynarodowe źródła prawa pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

4. Międzynarodowe źródła prawa pracy
Na międzynarodowe prawo pracy składają się w mniejszym stopniu klasyczne umowy międzynarodowe, dwustronne i wielostronne, a przede wszystkim akty uchwalane przez organizacje międzynarodowe, w szczególności przez MOP, ONZ i Radę Europy, traktowane z prawnego punktu widzenia jako umowy międzynarodowe. Niektóre postanowienia um. międzyn. są samowykonalne jeśli gwarantują określone wolności człowieka i obywatela takie jak np. wolność pracy, prawo koalicji.
Niektóre postanowienia ratyfikowanych umów międzynarodowych mogą być stosowane bezpośrednio jeśli wprost określają minimalny wymiar uprawnień pracowniczych np. wymiar urlopu wypoczynkowego, przerw na odpoczynek, wynagrodzenia za pracę, bądź maksymalny wymiar czasu pracy czy minimalny wiek pracownika. Większość umów międzynarodowych dot. stosunków pracy wymaga jednak wydania przepisów krajowych w celu ich wykonania; niektóre wyraźnie odsyłają do ustaw . Państwo jest obowiązane w sferze międzynarodowej wydać ustawy niezbędne do wdrożenia um. międzyn.
4.1. Pojęcie międzynarodowych źródeł prawa pracy
Międzynarodowymi źródłami prawa pracy są ratyfikowane umowy międzynarodowe dotyczące stosunków pracy- zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. (def. z podręcznika)
Są to akty stanowione przez organizacje międzynarodowe lub tworzone przez współpracujące ze sobą państwa. Dotyczą spraw należących do materii prawa pracy. (def. i podział z wykładu):
1. akty uniwersalne- obowiązują na całym świecie np. pakt ONZ
2. akty regionalne- Europejska Karta Społeczna wydane przez RE, dyrektywy i rozporządzenia wydane przez UE
3. akty bilateralne- zazwyczaj dwustronne, nie mają charakteru regionalnego, zawierane są między państwami graniczącymi ze sobą
4.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy- historia i zadania MOP powołano w 1919r jako organizację autonomiczną przy Lidze Narodów. Od 1945r. stała się wyspecjalizowaną organizacją ONZ
Jej celem jest podejmowanie różnego typu przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków pracy i bytu pracowników w skali międzynarodowej (m.in. przez stymulowanie postępowego rozwoju postępu pracy w poszczególnych państwach członkowskich poprzez konwencje i zalecenia)
Organy MOP: Międzynarodowa Konferencja Pracy, Rada Administracyjna, Międzynarodowe Biuro Pracy.
4.3. Działalność normatywna MOP- konwencje i zalecenia
Konwencje i zalecenia MOP dotyczą nieomal wszystkich najważniejszych spraw zatrudniania w ramach stosunku pracy, a w szczególności: zakazu pracy przymusowej, wolności związkowych, minimalnego wynagrodzenia, ochrony pracy kobiet i młodocianych, czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ubezpieczeń społecznych.


(…)

… się kilkoma ważnymi, których stosowanie pociągałoby za sobą istotny wzrost kosztów pracy, w szczególności konwencji nr. 131 z 1970r. o ustaleniu płacy minimalnej, która uznaje potrzeby pracownika i jego rodziny za podstawowe kryterium wysokości płacy minimalnej.
- konwencje MOP reprezentują poziom średni, tak aby wszystkie lub większość państw mogła je przyjąć.
- W USA konwencji jest niewiele…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz