Zawodoznawstwo w PL i UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawodoznawstwo w PL i UE - strona 1

Fragment notatki:

Przedstawiona notatka pochodzi z wykładów oraz ćwiczeń z przedmiotu Zawodoznawstwo w PL i UE na Wyższej szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, zajęcia prowadzone przez dr hab. J. Szołno- Koguc. Zawiera informacje o zachodzących zmianach w świecie zawodów- 30 tys. lat temu – początki podziału pracy-wspólnota pierwotna. Znajdziesz tutaj także informacje na temat podstawowych zadań zawodoznawstwa. Poznasz takie pojęcia jak trójkąt kwalifikacji wg Nowackiego, funkcje charakterystyki zawodu. Teść notatki jest wypunktowana, usystematyzowana co sprawia że jest ona łatwo przyswajalna.

ZAWODOZNASTWO W PL I UE
WYKŁAD 1
24.09.2011
ZALICZENIE TEST - PYTANIA ZAMKNIĘTE I OTWARTE (WAŻNA OBECNOŚĆ)
ZMIANY ZACHODZĄCE W ŚWIECIE ZAWODÓW
30 TYS. LAT TEMU - POCZĄTKI PODZIAŁU PRACY - WSPÓLNOTA PIERWOTNA
CZASY STAROŻYTNE
Podział na zawody pojawił się w starożytnych państwach takich jak: Egipt, Babilon, Grecja, Cesarstwo Rzymskie (zawody: kapłan, rolnik, lekarz, pisarz, kowal, kowal broni, tkacz, urzędnik, dworzanin, łaziebny, masażysta, żołnierz, cieśla okrętowy)
ŚREDNIOWIECZE
Karol król Franków w instrukcji rozesłanej do zarządców dóbr królewskich zarządził : „aby każdy zarządca miał u siebie dobrych rzemieślników, a mianowicie kowali, jubilerów, szewców, tokarzy, stolarzy, rymarzy, rybaków, mydlarzy, piwowarów, piekarzy, ludzi umiejących dobrze pleść sieci myśliwskie i sieci do rybołówstwa - jako także innych pracowników”. (około 740r.)
PROCES PROFESJONALIZACJI
Na ziemiach polskich rozpoczął się proces profesjonalizacji (Hutniki, Piekary, Grotniki, Krosno, Zduny, Strzelce)(bartnictwo, smolarstwo, owczarze, ptasznicy, leśnicy, wozacy i inni…)
Władcy i feudałowie - zawody administracyjne
Stan chłopski - zawody hodowlano-rolnicze i rzemieślniczo-przemysłowe (przemysł domowy)
Zawód w średniowieczu był powołaniem, był formą życiową, która jednostce narzucał cały system religijnej duchowości i ustrój społeczny.
OŚWIECENIE
Encyklopedia Diderot'a - opis zawodów i maszyn, co spowodowało podniesienie zawodów do rangi czegoś co jest warte nauki, wcześniej pracę wykonywali niewolnicy a praca nie była godna wolnego obywatela. Praca i rzemiosło od tej pory zaczęła być doceniania. ( jedna z pierwszych wzmianek o zawodoznastwie).
Jan Henryk Hassenfratz i Antoni Wawrzyniec Lavisier - podzielili procesy produkcji na mechaniczne i chemiczne (przepalanie, krystalizacje, fermentacje).
MANUFAKTURA - podział procesu produkcji na poszczególne czynności.
W okresie oświecenia powstają pierwsze szkoły zawodowe.
Wynalazczość narzędzi, a także energii elektrycznej wpływa dynamicznie na strukturę zawodową. Największe zmiany zachodzą w przemyśle.
WARSZTATY SZEWSKIE FABRYKI OBUWIA
KRAWCY FABRYKI ODZIEŻOWE
ŚLUSARZE, BLACHARZE, KOWALE PRZEMYSL METALOWY
PŁATNERZ ZANIKŁ
W średniowieczu zaczynają zanikać cechy charakterystyczne dla zawodów. Dziedziczenie zawodu („z ojca na syna”). Wierność do zawodu jako zajęcia całożyciowego.
POLSKA
Lata 90 - marketingowcy i specjaliści ds. reklamy, Przełom roku 2000 - bankowość i doradztwo finansowo-księgowe,


(…)

… i doradztwo finansowo-księgowe,
Obecnie - informatycy,
Prognoza do roku 2010
Spadek zapotrzebowania na: górników, hutników, pracowników transportu, przemysłu paliwowego, przetwórczego, lekkiego, tartacznego.
Prognoza wzrostu zatrudnienia w poszczególnych branżach.
Obszar biotechnologii:
- biotechnolog;
- bioinżynier genetyczny;
Obszar nowoczesnych operacji finansowych:
- pracownik centrum elektronicznej…
… i obejmuje wyniki czynności badawczych.
Teoria filozoficzna:
Zawód jest częścią egzystencjalistycznych doświadczeń jednostki wynikłych wynikłych uczestnictwa w zorganizowanym procesie oswajania natury i użytkowania jej praw. Praca zarobkowa, jakkolwiek polega na rozwiązywaniu zadań tej samej kategorii, dostarcza materiału poznawczego, kształtuje światopogląd jednostki, wpływa na jej moralność i ontyczny
… dla odpowiednich grup zawodowych, jest jedną z głownych przyczyn stratyfikacji społecznej, ale także źródłem obyczaju, nazewnictwa, godności zawodowej i statusu społecznego pracownika.
Praca zawodowa:
Zespół czynności tworzących system wewnętrznie spójny, opierający się na określonej wiedzy, umiejętnościach skierowanych na wykorzystanie pewnych przedmiotów, usług i wykonywanych w sposób systematyczny i trwały…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz