Istota, cele i zakres zawodoznawstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3465
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Istota, cele i zakres zawodoznawstwa - strona 1

Fragment notatki:

ZAWODOZNAWSTWO W ZNACZENIU WĄSKIM
rozumiane jest jako WIEDZA O ZAWODACH!
czyli znajomość zawodu przez różnych odbiorców
GRUPY ODBIORCÓW, KTÓRYM NIEZBĘDNA JEST WIEDZA Z ZAWODACH:
GR I.
Uczniowie różnych typów szkół, podejmujący decyzje edukacyjno- zawodowe
Absolwenci tych szkół, wchodzący na rynek pracy
Bezrobotni poszukujący pracy
Osoby pragnące zmienić pracę
GR II.
Pracodawcy poszukujący kandydatów do pracy
GR III.
Instytucje świadczące pomoc w podejmowaniu decyzji wyboru szkoły, zawodu i pracy
Doradcy zawodowi w szkołach różnego typu i w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Doradcy w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej i Młodzieżowych Centrach Kariery
Doradcy zawodu w Urzędach Pracy oraz Centrach Informacji i Planowanej Kariery Zawodowej
Pośrednicy pracy w różnych instytucjach
ZNACZENIE ZAWODOZNAWSTWA W UJĘCIU WĄSKIM (JAKO WIEDZY O ZAWODACH):
stanowi podstawę budowania charakterystyki i profilów zawodowych (występujących w gospodarce narodowej)
umożliwia tworzenie klasyfikacji zawodów i specjalizacji
pozwala określić program i kierunki kształcenia zawodowego
tworzy podstawę orientacji i poradnictwa zawodowego.
ZAWODOZNAWSTWO W UJĘCIU SZEROKIM:
rozumiany dwojako:
jako interdyscyplinarny obszar wiedzy zlokalizowany na pograniczu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych.
ogół badań nad:
właściwościami i warunkami wykonywania zawodu
historycznym, społecznym i kulturowym znaczeniem zawodu
klasyfikacją zawodu
statystyką zawodu
ogólnymi problemami zawodu
problemami przydatności zawodu.
W ujęciu szerszym Zawodoznawstwo wykracza poza wiedzę o poszczególnych zawodach i jest traktowane jako obszar prezentujący świat zawodów i ludzi w pracy zawodowej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz