Popiół lotny - strona 7

Spoiwa - ćwiczenia

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Dr inz. Hanna Marszałek
  • Materiałoznastwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

cementowego z żużlem wielkopiecowym i popiołami lotnymi. Dobrze sprawuje się w wodzie morskiej i wysokich...

Technologia betonu - wykład 8

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Technologia betonu
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1274

min. popiół lotny grube/piasek w/c kr. grube [kg/m3] piasek [kg/m3] cement … [kg/m3] ŜuŜel mielony [kg...

Odsiarczanie - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Inżynieria środowiska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1708

spalin odlotowych zapylony popiołem lotnym, produktami kalcynacji wapienia i odsiarczania jest skierowany...

Wykład - środowisko górnicze

  • Politechnika Śląska
  • dr inż. Joanna Komorek
  • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

-cząsteczki stałe nieorg. i org. (pyły): popiół lotny, sadza, pyły z produkcji cementu, związki ołowiu, miedzi...