Spalanie odpadów w piecach cementowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spalanie odpadów w piecach cementowych - omówienie - strona 1 Spalanie odpadów w piecach cementowych - omówienie - strona 2 Spalanie odpadów w piecach cementowych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

SPALANIE ODPADÓW W PIECACH CEMENTOWYCH
Stosuje się tu piece obrotowe - piece cementowe, wapiennicze, hutnicze i szklarskie. Za szczególnie przydatne do tych celów uznano obrotowe piece cementowe - procesy współspalania
Proces wypały klinkiery cementowego
Klinkier powstaje przez prażenie do spalenia mieszaniny skały wapiennej i gliny w temperaturze ok. 1400 °C. Po wysuszeniu i utracie związanej wody zaczynają zachodzić reakcje między wapieniem i składnikami gliny, rozkład wapnia i tworzenie się klinkieru w strefie spiekania, w której powstają najwyższe temperatury.
Po zmieleniu klinkieru z dodatkiem gipsu otrzymuje się cement portlandzki. Zależnie od sposobu przygotowania surowców rozróżnia się metodę mokrą i metodę suchą wytwarzania cementu.
Obecnie stosowane piece obrotowe do wypału klinkieru cementowego mają 100-200 m długości przy średnicy dochodzącej do 4m. Wydajność pieców osiąga wartość do 500t/d
Przemysł cementowy jest bardzo energochłonny nie dziwi, więc fakt poszukiwania alternatywnych form energii dla ograniczenia zużycia węgla ( paliwa podstawowego).
Powstał nowy przemysł, którego zdaniem jest odpowiednie przygotowanie, czyli przeprowadzenie obróbki wstępnej odpadów- suszenie, mieszanie lub rozdrabnianie, homogenizacja - tak, aby materiał nadawał się do prawidłowego procesu wypalania klinkieru.
Paliwa alternatywne dostępne na polskim rynku można podzielić na:
- stałe impregnowane
-stałe rozdrobnione
-płynne
-zużyte opony samochodowe ( stałe i rozdrobnione)
Stałe impregnowane paliwo to paliwo wytworzone z ciekłych odpadów palnych, zmieszanych z zagęszczaczami typu trociny, tytoń, pył celulozowy, papier (kaloryczność ok. 20 MJ/kg)
Paliwo stałe rozdrobnione wytwarzane jest z rozdrobnionych mieszanek odpadów stałych takich jak tkaniny, papier, odpady gumowe, tworzywa sztuczne (kaloryczność ok. 15MJ/kg)
Paliwo płynne wytwarzane jest przez homogenizację ciekłych odpadów palnych przepracowanych olejów frakcji opałowych, rozpuszczalników i farb - pozyskiwane jest z petrochemii z zakładów przetwarzających ropę naftową (kaloryczność około 25 MJ/kg) Paliwo w postaci zużytych opon samochodowych, stałych i ropopochodnych) charakteryzuje się kalorycznością około 32 MJ/kg.
Jedyne ograniczenie - zbyt duża zawartość chloru Proces unieszkodliwiania odpadów w piecach cementowych przebiega następująco:
­Do pieca cementowego obok paliwa konwencjonalnego podawane są odpady, jako paliwo pomocnicze. Paliwem podstawowym może być węgiel, koks, oleje opałowe. Jako paliwo pomocnicze stosuje się przede wszystkim odpady ciekłe do węgla i koksu można dodawać odpady stałe.
Odpady ciekłe (paliwo pomocnicze) podawane do pieca dyszą umieszczoną w bezpośrednim sąsiedztwie dyszy paliwa podstawowego. Odpady stałe wprowadzane są do pieca razem z pyłem węglowym. Mogą być rozdrabniane razem z węglem w młynach węglowych.


(…)

… z węglem w młynach węglowych.
Gazy spalinowe zostają oczyszczone poprzez kontakt ze strumieniem silnie alkalicznych surowców. W reakcji chemicznej z tlenkiem wapnia zostaje związany chlorowodór i inne chlorowcopochodne.
Pyły cementowe są oddzielane od spalin na elektrofiltrach lub filtrach workowych (redukcja NOx) związki metali mogę kondensować na powierzchni pyłów do atmosfery; na powierzchni pyłów…
… chemiczne i farmaceutyczne i podobne
azbest
zużyte oleje i smary maszynowe, także oleje hydrauliczne, chłodziwa itp.
freony- piece cementowe są jedynymi z nielicznych instalacji do bezpiecznego unieszkodliwiania freonów; powstający w procesie spalania fluorowodór tworzy w reakcji z tlenkami wapnia fluorek wapniowy, związek trudno rozpuszczalny w wodzie, który przechodzi do masy cementowej i zostaje…
… w niej trwale związany
odpady stałe palne lub zawierające składniki palne- tworzywa sztuczne, gumę, kauczuk np. opony, odpady z wytwarzania aluminium (stanowiące mieszankę węgla i tlenków glinu)
Przemysł cementowy został zobligowany do monitorowania stężeń takich zanieczyszczeń powietrza jak NOx, CO, HCl, HF, SO2, pył całkowity (ciągły pomiar) oraz dioksyny, furany, metale ciężkie ( przynajmniej 2 razy na rok…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz