Pomoc de minimis

Monitorowanie pomocy publicznej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

i sprawozdań spoczywają na: 1) podmiotach ubiegających się o pomoc „de minimis”, 2) beneficjentach pomocy publ...

Pomoc publiczna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

pomoc de minimis (przedsiębiorca w ciągu 3 lat otrzymał pomoc 200 000 euro; w transporcie 100 000 euro...

Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

. o: _ pomoc „de minimis” (gdy przedsiębiorca w okresie ostatnich trzech lat uzyskał pomoc w łącznej kwocie...

Formularz rekrutacyjny ze zmianami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

otrzymanej pomocy de minimis (proszę zaznaczyć właściwe): W ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch...