Monitorowanie pomocy publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monitorowanie pomocy publicznej - strona 1

Fragment notatki:

Monitorowanie pomocy publicznej Monitorowanie pomocy publ. - obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publ., w szczególności o jej rodzajach, formach oraz wielkości. Organem monitorującym pomoc publ. jest Prezes UOKiK, który opiera się na systemie informacji i sprawozdań. Wyniki monitoringu są prezentowane także RM i Sejmowi.
Obowiązki związane z przekazywaniem informacji i sprawozdań spoczywają na:
1) podmiotach ubiegających się o pomoc „de minimis”,
2) beneficjentach pomocy publ., w tym przedsiębiorcach publ. oraz innych podmiotach korzystających z praw wyłącznych lub specjalnych, które wykonują zadania publ.,
3) podmiotach udzielających pomocy publ., w tym podmiotach opracowujących programy pomocowe,
4) organach właściwych do poboru należności publicznoprawnych.
Przekazywanie informacji i sprawozdań odbywa się w terminach i formach ustalonych w aktach wykonawczych do ustawy.
Na beneficjentów pomocy publ., którzy nie dopełnią swych obowiązków składania informacji i sprawozdań lub utrudniają przeprowadzenie kontroli, mogą być nałożone kary pieniężne do wysokości równowartości 10 000 €. Sprawozdawczo ść rz ą dowa: na podstawie zgromadzonych sprawozdań Prezes UOKiK opracowuje, w porozumieniu z Ministrem Finansów, sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania pomocy publ. w roku poprzednim, które przedstawia się RM, która z kolei przedstawia je Sejmowi (najpóźniej do końca roku kalendarzowego następującego po roku sprawozdawczym).
Prezes UOKiK przedstawia KE, chociaż tylko na jej żądanie, informacje o pomocy „ de minimis ”
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz