Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 37

Pytania na obrone - polityka fiskalna

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • dr inż. Xymena Połomska
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1652

, terroryzmem, ujednolicenie norm prawa karnego. 11. Korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej...

Encyklopedia rachunkowości - L

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

lub poręczeniem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego, Wspólnoty Europejskiej lub ich państw członkowskich...

Sprawozdania Finansowe.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1190

przygotowywanego przez przedsiębiorstwo; Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu rachunku zysków i strat...

Opracowane pytania.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2982

rozrachunek gospodarczy z zagranicą przy pomocy bilansu płatniczego. Przedmiotami MSG są formy powiązań...

System GATT

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

roku Polska, Czechosłowacja i Węgry podpisały ze Wspólnotami Europejskimi układy w kwestii stowarzyszenia...

Organizacje integracyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

HANDLU ZAGRANICZNYM 16 grudnia 1991 roku Polska, Czechosowacja i Wgry podpisay ze Wsplnotami Europejskimi...