Polityka celna - strona 173

Nowa Lewica - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1925

zmiany społeczne i polityczne dotyczące polityki zagranicznej. Rząd Luli zakładał aktywny udział Brazylii...

Zasady rachunkowości .

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

polityki rachunkowości i zmiany szacunków przyjęto 2 różne podejścia...

Dług Skarbu Państwa - Dług EDP a PDP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2030

założenia rządowe (dlatego też klasyfikowane jest jako część polityki budżetowej państwa) Fundament polityki...

Metody walki z inflacją

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1057

przeciwdziałania skutkom inflacji. Ad. 1. Metody przeciwdziałania inflacji zastosowanie restrykcyjnej polityki...

System bankowy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

ta jest najczęściej wykorzystywaną drogą prowadzenia polityki monetarnej przez państwa. Warunkiem skuteczności...