Polityka celna w handlu zagranicznym - strona 8

Polityka handlowa

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

handlowa i zagraniczna polityka ekonomiczna, są zazwyczaj używane zamiennie. Pewne cele w sferze współpracy...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w prowadzeniu polityki celnej z poziomu państw narodowych na poziom unijny. Innymi słowy, państwa będące w Unii...

Liberalicja handlu i teoria gier

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

nie może być bardziej restrykcyjna niż ogólne obciążenie cłami i innymi ograniczeniami handlu przed utworzeniem unii celnej...

Polityka przemysłowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1127

mogą należeć do instrumentów ekspansywnych, jak i protekcyjnych. - instrumenty polityki handlu zagranicznego...

Wspólna polityka handlowa UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polityka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4200

Wspólna polityka handlowa pojawia się na etapie: Unii Celnej Unii Gospodarczo - Walutowej Wspólny rynek...

Wykład - polityka handlowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1981

polityczna - unifikacja części lub całości polityki zagranicznej i obronnej Efekt kreacji handlu - wzrost...