Polityka celna w handlu zagranicznym - strona 3

Polityka handlowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1820

przed konkurencją zagraniczną. Stanowi przeciwieństwo polityki wolnego handlu. Skrajny przypadek: autarkia...

Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

Wspólnej Polityki Handlowej Unia przyczynia się, we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju handlu...

PINOP 26b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

handlu towarami i usługami. Jego znaczenie, a także znaczenie prawa celnego zmieniało się wraz...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3920

, na który zostają nałożone; d) ograniczenia handlowe a polityka ochrony środowiska:  wpływ handlu międzynarodowego...

Procedury celne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1239

i przestrzegać środki polityki handlowej. Po zakończeniu procedury - NIE płacimy żadnych należności celno...

Wspólnoty Europejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

handlu, kultury, polityki zagranicznej i obronności) Zgromadzenie Europejskie - instytucja wspólna Plan...

Etapy integracji gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

realokacyjne. Zagraniczna polityka handlowa państw unii celnej. Im bardziej jest restrykcyjna w stosunku...