Polityka celna w handlu zagranicznym - strona 19

MSG - Teoria Przewag Absolutnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1568

polityki ekonomicznej danego kraju. Rodzaje polityki handlowej: POLITYKA WOLNEGO HANDLU Powstrzymanie...

Bezpieczeństwo - istota i specyfika

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2562

o liberalizację międzynarodowego handlu dobrami i usługami (ustalanie jego barier i reguł), prowadzenie polityki...

Handel zagraniczny - Cykl transakcyjny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

w handlu zagranicznym to działania, które zmierzają do zawarcia kontraktu (umowy kupna - sprzedaży...

Cykl transakcyjny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Igor Ruda
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

w handlu zagranicznym to działania, które zmierzają do zawarcia kontraktu (umowy kupna - sprzedaży...

Procesy regionalizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1092

(zniesienie barier w handlu wewnętrznym w zakresie wymiany handlowej oraz wspólna polityka handlowa wobec...