Polityka celna polski - strona 8

Polityka zagraniczna państwa- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Marek Pietraś
  • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 924

realizowane są poprzez wywieranie wpływu na inne podmioty sm. Nie używać określenia polska polityka...

Polityka gospodarcza

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 6363

w kontekście UE: polityka handlowa, unia celna, WPR, polityka transportowa, ochrona środowiska, polityka...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Robert Oktaba
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w prowadzeniu polityki celnej z poziomu państw narodowych na poziom unijny. Innymi słowy, państwa będące w Unii...

Unia celna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Edyta Małecka - Ziembińska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2870

r., wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich TWE nie precyzuje pojęcia wspólnej polityki...